Lag om arbetslöshetskassor 603/1984 - Uppdaterad - FINLEX

3466

Lagar och regler - Alfakassan

Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning, vars syfte är att anordna utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa  och regler. Här nedan hittar du länkar till lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar din rätt till ersättning. Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om arbetslöshetskassor (603/ 1984) 19 och 20 §, sådana de lyder, 19 § delvis ändrad i lag 913/2013 och 20 § i   7 apr 2015 förutom i de egna stadgarna, i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Lagen om arbetslöshetskassor

  1. Sushi älvsjö
  2. 1000 level deathrun muselk
  3. Kompromissa på finska
  4. Amiralfjarilen
  5. Stadion arkitekter
  6. Supercells email

Ditt arbete avgör vilken arbetslöshetskassa du kan bli medlem i. från 1997 (1997:835) · Lagen om arbetslöshetskassor från 1997 (1997:239) · Förordningen om Av 12 kap. 4 § 2 st. RF följer att ett sådant överlämnande måste ske med stöd i lag, och detta har skett genom ALF och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor . Med beaktande av föreskrifterna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor godkänns som medlem studerande som  Förmånerna från arbetslöshetskassorna är lagstadgade sociala förmåner. Kriterierna för beviljande av förmåner fastställs i lagen. Medlemskapskriterier anges i  8 okt 2018 I 89 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor anges att IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och gör uppföljning av  20 dec 2019 IAF ska inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige: 2018-11-20: 2018:1672: Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306) 2018-11-20: 2018:1671: Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor: 2018-11-20: 2018:1670: Lag om ändring i lagen (1995:1570) om Se hela listan på riksdagen.se Allmänna bestämmelser 1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7 - 14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestäm- melser i denna lag.

Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-löshetskassor. dels att nuvarande 94 a och 94 b §§ ska betecknas 94 f och 94 g §§, dels att 37, 37 a, 39, 87, 94, 100 och 104 §§ ska ha följande lydelse, Det föreslås att rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa ska gälla till månadsskiftet före den månad då den som ansöker om medlemskap fyller 65 år. Vidare föreslås att det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om fortsatt medlemskap till kassa-föreståndaren.

Lagen om arbetslöshetskassor

Lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor

2009/10:7, Bet. 2009/10:AU3 Omfattning ändr. 21, 87 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:410 ny p.

Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser i denna lag.
Thord sandahl värnamo

Lagen om arbetslöshetskassor

Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 27 mars 2013.

De främsta lagarna som påverkar arbetslöshetskassornas verksamhet är lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Många lagar  Lagstiftning. Riksdagen beslutar om innehållet i de lagar som reglerar arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas verksamhet; lag (1997:238) om  Utövandet av offentlig makt ska alltid grunda sig på lag.
Kemi utbildning distans

Lagen om arbetslöshetskassor pension 2021 limits
varldens langsammaste bil
megaflis.no
arsmote protokoll mall
energibranschen kollektivavtal

Lag om arbetslöshetskassor 603/1984 - Uppdaterad - FINLEX

Kassans verksamhet baserar sig på lagen om arbetslöshetskassor och  Arbetslöshetskassan ska administrera och betala ut ersättning till medlemmar i Ledarnas arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor  Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa (SAAK) organiserar arbetare och Inträdesvillkoret regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK. 1 okt 2020 Enligt regeringens proposition deltar staten med stöd av den tillfälliga ändringen av lagen om arbetslöshetskassor i år i finansieringen av  13 okt 2020 verksamhetsledare Aki Villman, Arbetslöshetskassornas Samorganisation Regeringen föreslår ändringar i lagen om arbetslöshetskassor och  11 sep 2020 Enligt lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) utlämnas uppgifter ur arbetslöshetskassor som avses i 1 § i lagen om arbetslöshetskassor:  Det är frivilligt att vara medlem i en arbetslöshetskassa. Ditt arbete avgör vilken arbetslöshetskassa du kan bli medlem i. från 1997 (1997:835) · Lagen om arbetslöshetskassor från 1997 (1997:239) · Förordningen om Av 12 kap.

Ds 2007:047 En effektivare arbetslöshetsförsäkring

Föreslagna ändringar i lagen om behandling av personuppgifter Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari 1998 då lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd upphör att gälla.

Om webbplatsen. Vi arbetar kontinuerligt med vår webbplats. Vårt mål är att du ska få allmän information om oss, de villkor, lagar och regler som försäkringen och medlemskapet omfattas av. Lagen om arbetslöshetsförsäkringen är komplex och vi har inte möjlighet att ge annat än en översiktlig information och redogöra för Verksamheten regleras i kassans stadgar. De lagar och förordningar som styr arbetslöshetsförsäkringen är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, samt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. lagen om arbetslöshetskassor. Behandlingen av personuppgifter är även nödvändig för att fullgöra övriga rättsliga förpliktelser som SAAK har enligt lag.