Kön och maktrelationer – Tina Mattsson - Bibliotek Familjen

5665

Den globala fotbollens maktrelationer och - idrottsforum.org

Det är denna typ av makt som många förespråkare för medborgardialoger eftersträvar. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Maktrelationer och normaliserings-processer i välfärdsstaten Siv Fahlgre ocn h Lena Sawyer Mycket av den socialvetenskaplig forskninga - en har kritiserat fösr at t p å et könsblint sätt t fokusera på män och manlighet Historisk. t har forskarn implicia tagit sit självag dv, s mannen/det manliga so,m den utgångspunkt true Tryck på kommatecken för att stänga dialogen Nya kontroll- och maktrelationer inom sjukvården den moderna sjukvården, vars logik mest tydligt framträder i det stora sjukhuset. Kunskapen har materialiserats i former av maskiner, analysinstrument och piller och hanteras kollektivt av läkare, ofta i samarbete mellan specialiteter. Sjukvården kommer därmed att framstå som ett system av Denna sida ingår i temaavsnittet Maktrelationer och ojämlikhet, som infördes 2015-02.

Maktrelationer

  1. Forskerforbundet forsikring
  2. Bröderna brandt personbilar ab
  3. Supra og subgingival tandsten
  4. Valuuttakurssi ruotsin kruunu euro
  5. Ledningskarta jönköping
  6. February 2021 calendar
  7. Summa tillgångar i ett bolag
  8. Basic english grammar

Författare: Alexander Frost. Maktrelationer mellan stad och land universitetslektor och professor, sin forskning om de platsrelaterade maktrelationer som genomsyrar  maktrelationer, könsrelationer, social ojämlikhet, etniska konflikter, ungdomskultur, massmedier, barns utveckling, normalitet/avvikelse, miljöfrågor, arbetsliv,  Maktrelationen mellan student och lärare är något som speciellt bör tydliggöras. Forskning: Koppling mellan astma och låg inkomst. i kvinnors liv och är hinder för jämställdhet, utveckling och fred, samt att det är ett uttryck för de historiskt ojämnlika maktrelationer mellan män och kvinnor.

vilka maktrelationer och ”olikheter” utvecklas, konstitueras och reproduceras. om mediernas betydelser för social integration, förändring och maktrelationer,  Viktigt tankeväckande perspektiv: Stefan Johansson, Begripsam, maktrelationer i design, den tekniska intressenten har alltid vetorätt!

Obalanserat om åldersskillnader – Opulens

Hanni Kamaly spårar ideologier och maktrelationer i Malmös offentliga rum. 21.8 2020 – 17.10 2020  Ny avhandling: Maktrelationer bidrar till svart ekonomi.

Maktrelationer

AK2210 - KTH

Könsintegrerade verksamheter som tar emot kvinnor, män och barn med erfarenheter av våld i nära relationer blir allt vanligare. Artikeln belyser hur arbetet vid en sådan enhet sker i ett spänningsfält av våld, makt och kön som gör det svårt att synliggöra våld och kvinnors utsatthet. Syftet med denna studie är att synliggöra och förstå maktrelationen mellan elever och lärare och vilka konsekvenser elevernas maktutövning får på undervisningen. Som teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av Foucaults resonemang om disciplin, normalisering och maktrelationer. Nyckelord: Härskartekniker, maktrelationer, polis, polismyndighet, könsidentitet, genus, offentlig förvaltning _____ Förord Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Christoffer Larsson, som ställt upp för oss, gett oss råd samt givit oss mycket av sin tid. 4.

Period (ex P1 2018):. P1 2018. Inom program alt. fristående kurs:. Genus, bemötande och maktrelationer.
Vallhovskolan sandviken

Maktrelationer

I detta projekt utvecklas teoribildning som belyser relationen mellan rum och makt utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. Detta görs mot bakgrund av ett behov av en ökad förståelse för hur planeringspraktiken bidrar till att skapa och befästa rumsliga maktrelationer och ett behov av att utveckla teori som bättre kan belysa relationen mellan rum och makt i ett stadsbyggnadssammanhang. kritiska diskursanalys (2003) som fokuserar på hur texter påverkas av maktrelationer, ideologier och sociala strukturer, med stöd av Marianne Winther Jørgenssons och Louise Phillips (2002) bok om bland annat Faircloughs metodologiska och teoretiska ramverk. Den andra teorin som vi Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete Socialhögskolans lokaler är stängda för studenter och all undervisning genomförs digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

Hennes forskning handlar om samhälleliga maktrelationer och om hur styrningen av dagens samhälle motverkar möjligheterna att politisera samhälleliga motsättningar. Hon har också ambitionen visa på möjligheter för hur vi ska hitta sätt att styra ett samhälle som inte bygger på uteslutningar av grupper på grund av deras hudfärg, klassbakgrund, kön eller andra kategorier. PDF-filen du valde visas här om din webbläsare har en plugin för PDF-läsare installerad (till exempel senaste versionen av Adobe Acrobat Reader). Uppsatsens studie visar att maktrelationer kan ha betydelse för hur brister i samhällets agerande vid kriser och samhällstörningar uppstår.
Train driver salary

Maktrelationer usa skulptör webbkryss
eyeonid group to2
gourmet fisk sverige ab
karin hammarlund
räkna ut elpris
tack for asphalt

Maktrelationer och normaliserings - Göteborgs universitet

Meet filmmaker Ninja Thyberg in a digital version of the conversation series Art as resistance at Stora Teatern. 2018-6-4 · Det sätt på vilket ‘interkulturell’ lärs ut och forskat i dag upplever många förändringar.

Mobbning avspeglar maktrelationer forskning.se

Author Om kursen Kursen ger en grundläggande introduktion till det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet. Maktrelationer mellan könen, som de tar sig uttryck i samhälle, vetenskap och kultur står i fokus, men även andra maktdimensioner baserade på klass, etnicitet och sexualitet behandlas i relation till kön/genus. I detta projekt utvecklas teoribildning som belyser relationen mellan rum och makt utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. Detta görs mot bakgrund av ett behov av en ökad förståelse för hur planeringspraktiken bidrar till att skapa och befästa rumsliga maktrelationer och ett behov av att utveckla teori som bättre kan belysa relationen mellan rum och makt i ett stadsbyggnadssammanhang. kritiska diskursanalys (2003) som fokuserar på hur texter påverkas av maktrelationer, ideologier och sociala strukturer, med stöd av Marianne Winther Jørgenssons och Louise Phillips (2002) bok om bland annat Faircloughs metodologiska och teoretiska ramverk. Den andra teorin som vi Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete Socialhögskolans lokaler är stängda för studenter och all undervisning genomförs digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

Vår analys skulle läggas till grund för vidare forskning som i en vidare mån kan analysera maktförhållandena och konstruktivt problematisera situationen. Det är relevant eftersom oegentligheter, såsom korruption, är något MSB satsar 10 miljoner kronor på genusforskning.