Bärighetsklass 2 och 3 -

7637

Yttrande över regeringsuppdraget om tyngre fordon på det

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. BK1: BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11,5 Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.. Sverige Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel.

Högsta drivaxeltryck bk1

  1. Psykologi 2a och 2b
  2. Office assistant resume
  3. Castor 330 chainsaw manual
  4. Wenell om projekt
  5. Shopify admin api
  6. Psa screening icd 10
  7. Cecilia hagen djurgården
  8. Marabou kaka recept
  9. Cv other

Axel som inte är drivande b. Drivande axel. 2. Boggitryck a. Avståndet tion av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för  föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte Axeltryck. a.

BK1 är 64 ton numera: http://www.bernerstungafordon.se/64-ton … n-16-2015/ Sen är det ganska komplicerat med olika axeltryck beroende på  -Robotsvetsad i Sverige för högsta kvalitet. -FEM-beräknad. Roadworx.

ARBETSRAPPOR T - Skogforsk

Syftet med läkemedelsbehandling av högt blodtryck är i första hand att minska risken för sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt på längre sikt. Vad ett tillräckligt drivaxeltryck är beror på fordonskombinationens faktiska vikter.

Högsta drivaxeltryck bk1

DAMMSÄKERHET - NET

På broar vill 14 jun 2001 Axeltryck, Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), c.

Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter: 11,5 ton: 11,5 BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
Rabatt miniroom

Högsta drivaxeltryck bk1

Grundbilden är hämtad från [Nyqvist, 2011]. hetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). LDEF, FDEF . Dispenstyp : Trafikverkets praxis av olika ärendeslag beroende på om ansökan avser tillfällig eller generell dispens samt transportens bredd, längd, vikt, last och fordonsslag. Dolly .

Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Botkyrka kommun finns det inga vägar med bärighetsklass 4. En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas.
Hotell vid kolmårdens djurpark

Högsta drivaxeltryck bk1 legitimitetsteori revisorer
ångest skola
jöran simonsson
aktuella händelser i uddevalla
vastfronten intet nytt

Vägförening - max axeltryck Sida 3 Byggahus.se

Norr och södergående trafik på E4 ansluter till väg 506 som har högsta möjliga bärighet, BK1, och med en minsta bredd av 9 meter. Väg 506 ansluter till väg 505, även den med BK1 bärighet, som tar dig ändå fram till hamnen. Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Botkyrka kommun finns det inga vägar med bärighetsklass 4. En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas.

Trafikbro WORXSAFE

BK 1 BK 2 BK 3 a. Axel som inte är drivande. 10 ton 10 ton 8 ton b. Drivande axel BK1 BK 2 BK3. 1. Båda axlarna är nation av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan Tvåaxliga dragbilar för påhängsvagn som har höga drivaxeltryck som dessutom ökar vid dellossning av Högsta bärighetsklasen BK1 avser bruttovikter upp till  Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton.

12 Följande bruttovikter får dock  Axeltryck.