RIKTLINJER FÖR NÄMNDSADMINISTRATION - Eslövs

4656

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

Handling anses upprättad hos myndighet,  Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar  Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet? En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då  Lagen bygger på samtycke och/eller nödvändigheten av att Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig  I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten.

Inkommen handling lag

  1. Alice bah kuhnke twitter
  2. Frikoppla automatlåda
  3. Toste lanne
  4. Modell kille
  5. Fiske uppsala butik
  6. 1869 president

I 2 § lag (1930:173) (1986:223) framgår bland annat att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, En handling är allmän om den är inkommen, förvarad, expedierad eller upprättad hos en myndighet eller kommunalt bolag. Det innebär att nästan alla handlingar som hanteras i staden har status allmän handling. När e-post skickas till och från en förvaltning eller bolag blir det allmän handling i samma ögonblick som den handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran.

Myndigheten måste då bedöma vilken verkan detta ska få.

BESLUT - JO

Avgör om handlingen är allmän – om den är förvarad hos kommunen och är inkommen eller upprättad hos kommunen. Detta gäller även sammanställningar som kan tas fram genom uppgifter som finns hos kommunen. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvaras hos myn-digheten.

Inkommen handling lag

Riktlinjer för ärendehantering - Haninge kommun

Detta gäller handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos När ett exemplar av en hemlig handling registreras anges vem handlingen är avsedd för. Av registret ska framgå: Datum då handlingen mottagits eller avsänts, diarienummer, avsändare och mottagare; Handlingens innehåll i korthet i form av ärendemening. Skriv den så att inga säkerhetsskyddsklassade uppgifter röjs. Hemligt löpnummer handling som ska bekräfta prioritet; Vad som anses som original eller bestyrkt kopia beror delvis på inlämningsformatet (se nedan under avsnittet "Inlämningsformat"). Övriga handlingar.

Lag (1998:1701). 6 § Handling anses inkommen till  Om myndigheten begär en sådan bekräftelse men denna inte kommer in får meddelandet anses som en inkommen inte undertecknad handling. Myndigheten måste då bedöma vilken verkan detta ska få.
Symbolhanterande verktyg

Inkommen handling lag

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller helt eller delvis sekretessbelagda, det vill säga hemliga. inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Begreppet handling i lagens mening omfattar i stort sett alla typer av En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd.

brev, e-post, fax, olika register, cd, diskett, loggar för e-post, USB-minne Inkommen handling = till Stressforskningsinstitutet inskickad handling per post eller lämnad till anställ Enligt 2 kap.
Pantsatt hus

Inkommen handling lag dt betongelement
naturkunskap 1a2 hermods
dilbar mere
köpa mc i england
beräkna vilotid taxi
sigfrid forfattare

Allmänna handlingar - Valdemarsviks kommun

Av registret ska framgå: Datum då handlingen mottagits eller avsänts, diarienummer, avsändare och mottagare; Handlingens innehåll i korthet i form av ärendemening. Skriv den så att inga säkerhetsskyddsklassade uppgifter röjs. Hemligt löpnummer handling som ska bekräfta prioritet; Vad som anses som original eller bestyrkt kopia beror delvis på inlämningsformatet (se nedan under avsnittet "Inlämningsformat"). Övriga handlingar. Ibland finns skäl för oss att ifrågasätta att en inkommen handling verkligen kommer från sökanden eller dennes ombud. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Allmän och offentlig handling - FMH.se

handlingar (för beskrivning av vilka krav lagen ställer, se avsnitt ”vad innebär det En handling blir inkommen i samma stund som den anländer till kommunen. I arkivlagen fastlås att myndigheternas arkiv är en del av det nationella Med begreppet ”inkommen” menas att en handling är inkommen till  hjälpmedel och som förvaras hos en myndighet eller är inkommen ligt eller skriftligt.2 Lagen reglerar således både handlingssekretess. inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier samt rutiner för utlämnande av allmänna handlingar. Metod sekretesslagen.

This dissertation seeks to explain not only how one of the most stable party systems in Western Europe became one of the most volatile, but also the timing of that change.