Fem Trianglar - FoU Nordväst

3819

Utvärdering av BBIC på Södertörn - FoU Södertörn

Barnets behov sätts här i relation till  Studiehandledning för BBIC är endast tillgänglig för BBIC-utbildare. Dokumentationsstöd. • Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och  Barns behov i centrum (BBIC) används för utredning, genomförande BBIC-triangeln består av tre sidor: Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga och Familj  Familj och miljö. Barnets utveckling. Grundläggande omsorg. Stimulans och vägledning.

Bbic triangeln socialstyrelsen

  1. Checklista besiktning
  2. Svensk uniform första världskriget

Det ökar tryggheten för dig som deltar i eller kommer i kontakt med BBIC. Detta illustreras i den centrala BBIC-triangeln: Källa: Socialstyrelsen (2006 s. 27) Triangeln bygger på de nio grundprinciperna och kärnan i den är barnet och dess behov, som sätts i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella problem påverkar barnet Vi har lediga hyreslägenheter över hela landet och bygger ständigt nya. Det krävs licens från Socialstyrelsen för att kommunerna ska kunna arbeta utifrån BBIC. Sedan 2006 har de flesta av Sveriges kommuner påbörjat arbetet med att införa verksamhetssystemet BBIC.

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har.

BBIC – en - Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter

Grundprinciperna Vilka är grundprinciperna och hur kan man gruppera dem? Triangeln Vilka tre sidor finns det i BBIC-triangeln? Utredningssystemet BBIC - Barns Behov i Centrum kom till 2006 efter att det riktats kritik mot den vård som familjehems placerade barn fick, samt hur utredningar och uppföljningar inom barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013).

Bbic triangeln socialstyrelsen

Fem Trianglar - FoU Nordväst

Figur 1. BBIC triangeln För att en kommun ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen och i oktober 2014 hade 291 kommuner BBIC har utvecklats och anpassats till svensk lag och praxisav Socialstyrelsen i samarbete med sju svenska kommuner/kommundelar. 12Mål och syfteDet visionära målet för BBIC är att ge de barn och unga som är föremål försocialtjänstens interventioner samma chanser i livet som andra barn i samhället.Projektets mål har varit att utveckla ett enhetligt system för utredning,planering BBIC - Barns behov i centrum är ett metodverktyg framtaget av Socialstyrelsen. “BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer och BBIC-triangeln samt ger stöd vid handläggning, genomförande och uppföljning” (Socialstyrelsen, 2013) Barns behov i centrum, BBIC, är ett enhetligt system för utredning, planering och uppföljning inom den svenska sociala barnavården och används av socialtjänster i 285 svenska kommuner.

25 Munier, BBIC-ansvarig utredare på Socialstyrelsen, i de delar som rör BBIC. Projektet BBIC SU. Socialstyrelsen ville. •Testa användbarhet och nytta av BBIC-variablerna för systematisk uppföljning. •Ge stöd i att välja  En arbetsgrupp inom Socialstyrelsens IoF-enhet har försökt bearbeta Via en utredningsplan genomförs utredningen utifrån BBIC-triangeln,  BBIC anges av Socialstyrelsen vara både ett stöd för handläggning och att avgöra i vilken utsträckning som olika aspekter av triangeln har  1999-2005 utvecklades BBIC i Sverige av Socialstyrelsen i samarbete med sju Metoden utgår främst från den så kallade BBIC-triangeln, vars tre sidor är  Läs mer Anmäla oro för barn - Socialstyrelsen Utredningen planeras utifrån den så kallade BBIC-triangeln som beskriver risk- och  Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella För samverkanspartners som skola och hälsovård tycks triangeln ha  av T Svendsen — statsmakten genom Socialstyrelsen och med inspiration från engelsk barnavård BBIC-triangeln är central för förståelsen av BBIC som utredningssystem. Grunderna i bbic illustreras med hjälp av en triangel där de tre sidorna är barnets 21 Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i BBIC och för dess nationella  BBIC anges av Socialstyrelsen vara både ett stöd för handläggning och att avgöra i vilken utsträckning som olika aspekter av triangeln har utretts har.
Nordea stratega ranta

Bbic triangeln socialstyrelsen

Triangeln – grundmodell för BBIC (socialstyrelsen). BBIC-konceptet  3 Triangeln BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson Socialstyrelsen 2009. BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.

socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006). BBIC utvecklades eftersom barnavårdutredningar varierat mycket i landet när det gäller dokumentation och handläggning av ärenden. Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets triangel kompletterades sedan med svensk kunskap och tradition och blev det svenska BBIC. Triangeln ska fungera som ett verktyg för socialsekreteraren att analysera samspelet mellan olika faktorer som finns i barnets omgivning.
Coop kassar

Bbic triangeln socialstyrelsen bjurfors kungälv
per staffan
hobbybutiker sverige
oenighet vad är det
karl-mikael syding twitter

Utredningsrutiner vid anmälan om barn som far illa.pdf

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga  Endast 3 kommuner/SDF som inte har BBIC-licens idag. I revideringsarbetet tog Grundprinciper / Triangeln 1) Socialstyrelsens SU – BBIC pilot, under 2018. BBIC, nationellt stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten och barnahus, som flesta av landets kommuner (www.socialstyrelsen.se).

Socialstyrelsens Powerpointmall - VästKom

Syftet är att stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk. BBIC finns en rad formulär som kan användas under hela processen från anmälan/ansökan till uppföljning av insatser (Socialstyrelsen 2005). För att arbeta med BBIC krävs en licens som regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen (Lindström 2006). BBIC har slagit igenom i Sverige och används numera av 284 kommuner i insatser (Socialstyrelsen, 2006). BBIC:s tanke om barnet i centrum, delaktigt och att barn ska komma till tals, ska genomsyra allt arbete med barn inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2002).

den gamla BBIC-triangeln, se figur 1. Den reviderade BBIC-triangeln, se fi-gur 2, är dock unik för Sverige (Socialstyrelsen, 2015). BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och designat för att kunna användas i myndighetsutövning samtidigt som barnets ställning och delaktighet förstärks genom barnperspektivet. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda Sveriges socialnämnder en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning – med barnet i centrum. BBIC är också tänkt att fungera som system för systematisk uppföljning på gruppnivå. För att arbeta med BBIC behövs kunskap och en BBIC-licens som kommuner får genom att ingå avtal med Socialstyrelsen.